Min undervisningserfaring er bygget op gennem 25 år og består af både lange og korte forløb på videregående uddannelser indenfor visuel kommunikation samt på efteruddannelser, kurser og workshops – i uddannelsessektoren og i erhvervslivet (i og uden for design-branchen). Jeg har desuden erfaring som både eksaminatør, censor og mentor samt været jurymedlem i flere sammenhænge.

Undervisning og workshops kan både tage udgangspunkt i et overordnet tema (f.eks. grafisk design, layout, visuel musik, dekomposition, logodesign, o.lign) eller have en virksomheds egen visuelle identitet som omdrejningspunkt.

De seneste 10 år har jeg også bevæget mig ind på børne og ungdomsområdet og har bla. undervist på både ind-, mellem- og udskolingsniveau, samt haft workshops med blandede aldersgrupper på bla. museer og hospitaler. I  denne sammenhæng kommer især mit kunstneriske virke i spil, og jeg tager ofte udgangspunkt i iagttagelsens kunst, som jeg beskæftiger mig meget med (har bla. skrevet bogen “SE DIG FOR – 100 hverdagsmotiver” og udgivet podcasten “SE DIG FOR – Gåturen“).

Hvadenten I er en uddannelsesinstitution, et firma, museum, en forening, folkeskole, mv. kan jeg skræddersy opgaver til jeres specifikke behov. Jeg har desuden en del forskellige, afprøvede opgaver liggende klar, som kan niveaudifferentieres og tilpasses ifh til den tid der er til rådighed. Ring derfor endelig til mig, så vi i fællesskab kan finde den bedste løsning. 

Find links til forskellige undervisningseksempler under nedenstående fotos.

“Super engageret, inspirerende og motiverende underviser”

Læs flere udtalelser om min rolle som underviser og vejleder

Foredrag

Eksempler på opgaver og opgaveløsninger:

Dekomponere
Fra komposition til layout
Layout i forløb
Parafrase
Tøjdesign
Portræt som parafrase
Kreativ historieformidling: “Ansigt til ansigt med historien”
Fra tyggegummi til alfabet
Taske-mandala
Arkitektur-øen
Din farverige hverdag