Min faglighed er en sammensat størrelse med kompetencer fra både den grafiske designbranche og undervisnings-, forsknings- og formidlingsbranchen. Under følgende tre overskrifter har jeg listet eksempler på, hvornår det kan give rigtig god mening at tage kontakt til mig:
– Den visuelle
– Den rådgivende
– Den formidlende

Den visuelle

Design-tjek:
Et design-tjek er en gennemgang af en virksomheds eksisterende visuelle identitet og implementering af denne (logo- og designelementer, typografi, brochure-serie, brevlinje, web, osv). Efter en årrække kan det være nødvendigt at rydde op, rette ind, standardisere og muligvis at udvikle nye vinkler med udgangspunkt i den eksisterende identitet.
Jeg laver en konstruktiv analyse med konkrete anbefalinger.

Koncept og idé:
“Vi har brug for en brochure, kan du lave sådan én for os?” Stillet lidt på spidsen, er det en type henvendelse, som jeg ikke sjældent modtager. Og selvfølgelig kan jeg hjælpe med det – spørgsmålet er blot, om det ren faktisk er en brochure, der er brug for, for at formidle netop det ønskede budskab? Sommetider lykkes det mig at lokke kunden til at træde et skridt tilbage og sammen med mig gennemgå mulighederne.
Det kan være meget relevant at invitere en designer ind tidligt i en process, for at komme 360° omkring problemstillingen, stille den på hovedet, vende vrangen udad og udfordre grænserne lidt inden en løsning bliver besluttet. Det kan tilføre en konceptuel tilgang, der kan understøtte det ønskede budskab. Brainstormmøder, hvor koncepter og ideer kan vendes tidligt i en process, er en rigtig god investering.

Jeg beskæftiger mig meget med koncepter inden for det kunstneriske felt, hvilket afspejler min tilgang til mine designopgaver, hvilket denne opgave fotoopgave er et eksempel på.

Visualisering:
Under Cases er udvalgte opgaver visualiseret, fordelt på bla. følgende kategorier: Tryksager, bøger, udstillinger, illustrationer, visuelle identiteter og designguides, logoer

Den rådgivende

Konsulent og rådgiver:
Det er en god idé at invitere en designer ind så tidligt i en process som muligt, gerne allerede før det er afklaret, om en løsning skal være et visuelt produkt eller skal løses på anden vis. Mange års erfaring med kundekontakt, undervisning og vejledning, som konsulent og rådgiver, debattør, foredragsholder, forfatter, mm. med designfaget som omdrejningspunkt, har givet mig en ballast der kan komme en udviklingsprocess til god gavn.
Undervejs i udviklingen af en designopgave har jeg en meget formidlende og vejledende tilgang. Det være sig tæt dialog med en kunde eller formidling af et design eller en proces og dens tanker bag i f.eks. præsentationer, udvikling af designguides, o.lign.
“Hun har fulgt os på vores rejse fra den spæde start. Hun har ageret sparringspartner, motivator, kritiker og vigtigst af alt grafisk designer. Hver dag er vi taknemmelige for den energi og viden Christina har bragt med ind i vores tanker og ikke mindst virksomhed.” Designed Learning

Jury og censor:
I kraft af min erfaring som bla. designer, underviser og formidler, har jeg ofte deltaget i jury- og censorsammenhænge.

Den formidlende

Foredrag:
Gennem 15 år har jeg holdt foredrag relateret til designfaget. Fra teoretisk tunge emner til mere alternative og inspirerende vinkler. Temaer som bla. visuel musik, kontraster og dekomposition har været gennemgående og populære temaer og de seneste år – siden bogudgivelsen – har emnet “Se dig for” fyldt meget på foredragslisten, da emnet henvender sig til den brede befolkning.

Undervisning og workshops:
I dag er jeg bla. tilknyttet Kunstakademiets Designskole (KADK) som ekstern lektor.

Min undervisningserfaring dækker desuden fag på Den Grafiske Højskole (Medie- og Journalisthøjskolen) og på ITU samt kurser via netbaseret undervisning (KADK, ITU, Journalisthøjskolen og Den Grafiske Højskole).

Jeg har de seneste år haft stor fornøjelse af at undervise børn i alderen 1.-9. klasse i forskellig regi – dels i folkeskole- dels i fritidsregi.

Desuden tilbyder jeg skræddersydede workshop-forløb både på uddannelsesinstitutioner og i erhvervslivet, hvilket jeg bla. har erfaringer fra med Høgskolan i Oslo og Akershus, Norge.

Forfatter, anmelder, debattør, blogger:
I 2019 udgav jeg bogen “Se dig for – 100 hverdagsmotiver“. Derudover har jeg udgivet fagbogen Kontraster i grafisk design, skrevet flere artikler og anmeldelser og jeg deltager aktivt som debattør inden for designfaget på bla. min egen blog “En visuel synsvinkel“, på diverse relevante blog, i medier, mm. På KommunikationsForum er listet en række artikler og anmeldelser.