Opgave udført af designstuderende på både KADK og Den Grafiske Højskole (i dag Danmarks Medie- og  Journalisthøjskole):

I denne fiktive opgave er processen i fokus, og den består af to dele:

1: De studerende fik udleveret et stykke afrevet plakat der skulle fungere som et abstrakt udgangspunkte for en abstrakt komposition på et A3-format (høj- eller vandret). Som i øvelsen “De-komponere” skulle de studernde også her dekomponere deres individuelle plakatstykke og finde linjer, former, positive- og negative rum samt andre informationer, som vil kunne bruges konstruktivt til opbygning af en komposition. Herunder et eksempel på et af de udleverede plakat-stykker:

Christina Bruun Olsson, Processforløb

2: Når kompositionen var på plads skulle der layoutes en plakat med inspiration fra den abstrakte komposition. Der var et antal bundne elementer til rådighed (billeder og tekst) som alle skulle inddrages i layoutet (udfra devisen: “elsk omstændighederne for de er der”!)
Løsning herunder er lavet af Peter A. Lund og Andreas H. Sørensen fra linjen KK (07). (Herunder: Udleverede billeder, komposition tv. og layout th.)

Christina Bruun Olsson
Grafisk Designer Christina Bruun Olsson

Følgende løsning er lavet af Pernille Tinning og Isabel R. Hoffmeyer fra fra linjen ID (07).

Grafisk Designer Christina Bruun Olsson
Grafisk Designer Christina Bruun Olsson

Følgende løsning er lavet af Lisa V. Hosbond fra GÅU-kurset Formlære 1 (Efterår 07). I dette GÅU-forløb havde jeg mulighed for at udvikle opgaven yderligere, så det visuelle univers fra plakaten kunne overføres til andre formater, her et cd-cover. Altså variation inden for et tema. Tv. komposition i gråtoner, th. plakat, derefter CD-covers 1. og 2. opslag.(Samme udleverede elementer som ovenstående løsninger).

Grafisk Designer Christina Bruun Olsson