Andre eksempler på opgaver og opgaveløsninger:

Dekomponere
Fra komposition til layout
Layout i forløb
Parafrase

Udtalelser om min undervisning

Christina Bruun Olsson, dekomponere, undervisning, collage

Eksempler på løsningeren på en meget effektiv lille øvelse som går ud på at sammensætte tre ud af seks udleverede elementer til en slags vignet. Formålet med opgaven er at øve de studerende til at se abstrakt på det materiale, de får udleveret. Det er en øvelse i at de-komponere materialet og dermed finde informationer til brug for sammenkædning til andre elementer. Ved at ændre tankemåden fra at det ballerina til i stedet at se billedet som en form med forskellige informationer; bla. spinkle, lige linjer, skarpe vinkler, f.eks. det bukkede ben, håndled, mm., runde former (skørtet), osv. bliver alt muligt. Man skal desuden være opmærksom på positive/negative rum, rumlighed, kontraster, osv. Og i og med at elementerne er abstrakte former, er det naturligvis tilladt at vende og dreje dem.