Opgave løst af designstuderende på Den Grafiske Højskole (nu Danmarks Medie- og Journalistuddannelse):

Foto og eksempler på opgaveløsninger stammer fra et tværfagligt forløb på Den Grafiske Højskole, linjen for Grafisk Kommunikation, (de 3 linjer samlet) januar 2008. De studerende skulle i grupper a tre lave et forløb på ca. 80-100 “sider” ud fra fire på forhånd defineret tema. En række udleverede logoer og tekster skulle indgå i forløbet. Billedmateriale skulle de studerende selv finde frem

For at bryde alle vaner var det ofte rektangulære A4-format skiftet ud med en husgavl, og layoutet blev derfor et slags lysbilled-show, hvor det ene billede overtager det andet med mulighed for faitede overgange.

Formålet med opgaven var lige dele træning i brug af kontraster (variation i layoutforløbet) og træning i at de-komponere materialet, så overgange mellem billederne, tekst osv. blev så lettilgængelige og originale som muligt.

De-komponeringsmetoden er det første skridt i process-forløbet. Temaet var Danmark, så de studerende fandt først rigtig mange forskellige billeder af/om Danmark og printede/klippede dem ud i frimærkeformat. Ved at have alle billeder liggende løst foran sig begyndte der at danne sammenhænge i former, linjer, osv. billederne imellem.

Herunder vises nogle forskellige gode eksempler:

De to følgende forløb er lavet af Mattias Bregnballe, Hanne Elisabeth Trab Andersen og Mie Christensen.

Det første, fra stol til koglelampe, gør primært brug af mængdekontrasten (foto af et enkelt element/kompliceret informationsrigt foto). Samtidig er der er en god genkendelse mellem formerne i de to motiver.

Forløbet herunder går fra fritlagt- til helside-detalje-billede hvor det er en tydelig linje i hhv. koppens oval og mussel-mønstret, der kæder de to billeder sammen.

I forløbet herunder er det stilkontrasten (gammeldags/moderne) der er i fokus, og linjer mellem de to motiver er identiske (lavet af Andreas Hoff Sørensen og Grethe Dam).

De to følgende forløb er lavet af Anja Sofia Bogren Emzen, Christian Kristoffer Peer Bjerremose og Lea Kilde. Det første eksempel viser en fin overgang fra Irmapigen til Den Lille Havfrue. Ikke kun deres hoveder er placeret samme sted men også linjer i ben/hale og Irma-pigens skørt passer perfekt sammen.

Forløbet her går fra en positiv til en negativ form. Og inddrager typografien på lige fod med billedmaterialet.