Det er med enorm glæde og stolthed, at jeg kan bringe nyheden, at projektet “Ansigt til ansigt med historien” er kommet med i finalen i Danish Design Award i den vigtige kategori “Better  learning”. Projektet er skabt i tæt samarbejde med museumsinspektør Ingeborg Phillipsen fra Museum Nordsjælland, og er indtil videre gennemført i sommeren 2020 og 2021.

Danish Design Award skriver flg. om kategorien på deres hjemmeside:

Better Learning – en designpris for løsninger, der fører til nye måder at lære og uddanne på:
Prisen gives til en løsning eller et projekt, der har skabt markant bedre læringsmiljøer eller læringsmetoder. Den prisvindende designløsning demonstrerer, hvordan design kan anvendes som redskab til at skabe nye rammer for undervisning, læring og samarbejde. Denne kategori viser, hvordan design kan understøtte menneskers læring ved at skabe motiverende miljøer eller læringssystemer, der inspirerer både elever og undervisere. Det kan f.eks. være ved hjælp af ny teknologi, ny indretning, belysning eller møbler, eller nytænkning af undervisningsmiljøer både i og uden for de formelle undervisningsinstitutioner.

Relevans, indsigt tog forståelse

Denne desigløsning er  en metode til at gøre historie mere attraktivt for teenagere. Museets klassiske historie­formidling er blevet vinklet, så det nu er muligt for de unge at spejle sig i historien med en uhøjtidelig tilgang til og brug af historiske artefakter. Vi lader historien facilitere samtalen om at være ung i dag og formidler GENNEM de historiske personer i stedet for OM dem. I dette tilfælde har det været teenage-kongeparret Caroline Mathilde og Christian 7.

Metoden er collage med parafrasering som gennemgående tema. Parafrasering er en metode, som alle deltagere kan bidrage vellykket til uden kreative eller håndværksmæssige forudsætninger. Der skal blot et udklip af en smilende mund fra et glittet magasin til at erstatte Caroline Mathilde mutte udtryk, hvis det er det deltageren ønsker. Løsningerne kan vinkles symbolsk eller konkret, humoristisk eller alvorligt og åbne op for både indsigt i de historiske personer og udfordringer ved at være ung i dag. Kærlighed, identitet, forventninger, osv. er identiske udfordringer, hvad­enten du var ung i 1700-tallet eller er ung i dag.  Metoden forbinder visuelt fortiden med nutiden, og den aktive brug af historien i stedet for fokus på årstalsrytteri, gør den langt  mere nærværende. 

Når fokus er rettet mod den kreative proces eller mod en specifik parafraseløsning, er det nemmere at tale om de ungdomsrelevante emner, der binder for- og nutid sammen.

(in english below)

Stolthed på de sociale medier

Den attraktive indgang til historien er dels menneskeliggørelsen af de historiske personer og muligheden for at komme ind bag facaden og opdage, at de opstillede mennesker  i guldrammerne også havde tanker, følelser, drømme osv. – Dels, at der ingen regler er … alt er tilladt. Bearbejdelsen og videreudviklingen af de malede portrætter foregår analogt ved at klippe og klistre – en kærkommen taktilitet i de unges meget digitale hverdag.

En vigtig afslutning på forløbet er dog alligevel den dertil oprettede Instagram-profil @ansigttilansigt:
– Den slår fast, at de unges stemme bliver taget seriøst og er værd at bringe videre
– Den sidestiller alle løsninger uanset håndværksmæssige kvaliteter, og netop mængden af løsninger løfter i flok og hylder diversitet
– Profilen gør de unge til talerør og giver de historiske personer en stemme og et udtryk
– Ligesom billedsiden er attraktiv, er det skriftlige niveau på de sociale medier det også; korte tekster og kommentarer kan formidle historiske facks uhøjtideligt, kort og præcist, i de unges sprog og på deres præmisser, som f.eks.: “Caroline Mathilde kunne nok få gavn af et par hørebøffer, for at udholde sladderen ved hoffet”. 

Vi har lavet en lille  film, som beskriver forløbet mere  grundigt og desuden viser en masse skønne eksempler.  Se den her på YouTube.
Efter den første gennemførelse i 2020 skrev jeg desuden dette begejstrede blogindlæg.

(in english below)

En lille side-konkurrence

Danish Design Award laver også en lille sidekonkurrence som de kalder Peoples Choice. Den går ud på at samle så mange stemmer, som overhovedet muligt. Her kan jeg forestille mig, at et projekt har en chance, hvis det er et stort bureau og en stor organisation, der har udført det, for de må immervæk have en stor omgangskreds … Jeg vil derfor anbefale,  at gå ind og læse på de fire meget skønne og meget forskellige projekter, og stemme på netop den løsning, som du finder mest interessant.  De ser sådan ud på stemmesedlen:

Relevance, insight and understanding

The designers approach to the museum’s traditional way of teaching history presents an unpretentious approach to historical artifacts and their use which enables young people to see themselves reflected in history. We let history facilitate the conversation of being young today and teach through the historical figures instead of about them.

Paraphrasing is a creative method where all participants can contribute successfully without any specific creative abilities or craftsmanship. In addition, there are no rules in the  creative process – everything is allowed. The creative results can be viewed symbolically or concretely, either with humour or more seriously and reveal both insight
into the historical figures and the challenges of being young today. 

The method visually connects the past with the present, and the active use of history, instead of focusing on specific dates or the list of monarchs, makes it much more relevant and alive.The young people enjoy recreating the painted portraits by cutting and pasting manually – a positive tactility in their highly digital everyday life. The focus on the creative process or a specific paraphrasing solution also paves the way for relaxed meaningful conversations on youth-related topics and connects the young with both the past and the present.

Next step: the voice on  Instagram

Our attractive approach to history makes the historical figures human and gives us an opportunity to get behind the facade and discover that they also had thoughts, feelings, and dreams. Love, identity, and expectations are identical challenges, whether you were young in the 18th century or today.

The concluding step of the process is the Instagram profile @ansigttilansigt:

– It determines that the voices of young people are taken seriously and are worth being heard.
– All solutions are valuable regardless of crafts­-manship qualities, and the numerous solutions celebrate the diversity of the project.
– The Instagram profile gives both the young people and the historical figures a voice and an expression.

– Just as the image is attractive, so is the level of the written text on social media; concise texts and commentaries can convey historical facts in a brief, precise and unpretentious manner, using the language of the young people on their own terms.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.