… og ej heller bachelor! Ikke hvis du er påbegyndt din uddannelse før 2003.

For nylig fik jeg en mail fra Det Kongelige Danske Kunstakademi for Design (KADK), hvori der stod, at de ikke længere måtte ansætte mig som ekstern vejleder, en funktion som jeg har haft fornøjelsen af at udføre gennem en årrække på diverse kurser og på bachelor- og kandidatafgange. Grunden er, at jeg ikke længere er kandidat!

 

Min uddannelse

Jeg selv tog afgang fra selvsamme skole i 1999, efter 5 års uddannelse; 3 år på Linjen for Visuel Kommunikation og 2 år på Instituttet for Visuel Kommunikation. Dengang var navnet Danmarks Designskole.

I foråret 1999 blev Danmarks Designskole overflyttet fra Undervisnings- til Kulturministeriet, hvilket skabte en del bekymring og debat på skolen, for ville det få indflydelse på de studerendes anciennitet? Ville vores 5-årige uddannelse dermed ikke have status af en kandidat, hvilket dengang var relevant for de, som havde brug for en master for at komme videre til udlandet? Vi bad derfor Kulturministeriet om at sende os en statsdokumentation som bevis for uddannelsens gyldighed. En sådan har jeg:

Statsdokumentation

 

Baggrund for fratagelse af kandidat

Uddannelsen er imidlertid flyttet tilbage i det der i dag hedder Uddannelses- og Forskningsministeriet, og her er der udarbejdet et cirkulære om aftale af Eksterne lektorer som bla. lyder, at man skal have en uddannelse på kandidatniveau (kandidat- eller mastergrad) samt yderligere kvalifikationer på højt niveau (f.eks erhvervserfaring, særlige specialer, uddannelseserfaring mv).

Styrelsen for Videregående Uddannelser kan ikke godkende ovennævnte statsdokumentation som dermed må betragtes for ugyldig. Dimittender fra designuddannelsen, som har påbegyndt deres uddannelse før 2003 (hvor en ny bekendtgørelse trådte i kraft) vil skulle supplere deres uddannelse med en masteruddannelse for at have en uddannelse der efter danske standarder er på kandidatniveau.

På flere videregående uddannelser udarbejder man dispensationer for ansættelse af eksterne lektorer, da man tolker nedenstående uddrag af bekendtgørelsen således, at kandidatniveau svarer til et niveau som også kan oparbejdes på andre måder end en kandidat- eller mastergrad:

BEK nr 899 af 01/07/2015:
1.4. Ekstern lektor (Part-time Lecturer)
Stillingen som ekstern lektor er en deltidsstilling, hvis hovedindhold er varetagelse af kvalificerede undervisningsopgaver. Formålet med det eksterne lektorat er at give mulighed for ansættelse af undervisere med relevant praksiserfaring eller særlige kvalifikationer på højt niveau.
Den eksterne lektor skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb efter institutionens bestemmelse, herunder også give forelæsninger og gennemføre eksaminer og andre evalueringer.
Kvalifikationskravet er kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer på højt niveau, fx særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaring opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.
Der er mulighed for både varig og tidsbegrænset ansættelse. Det konkrete timetal og evt. eksamensdeltagelse mv. fastsættes for hvert enkelt semester inden for de rammer, som er aftalt herfor.
Ansættelse sker i henhold til Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet).

Læs hele bekendtgørelsen her.

Sådanne dispensationer er ikke tilladt for designskolerne ej heller i en overgangsfase, skriver kontorchef for Overenskomster, Bygninger og Energi ved Styrelsen for Videregående uddannelser; Peder Michael Sørensen.

 

Konklussion

Designuddannelserne må kun ansætte flg eksterne lektorer til vejledning:

 • Designere, der dimitterede siden 2008 (og dermed har et cand.design-diplom) og har et par års erhvervserfarring eller lignende supplement oveni. Dvs at det er en en temmelig lille gruppe, ganske unge designere.
 • Desuden kan uddannelserne ansætte “ældre” designere der har suppleret med en 2-årig master.
 • Samt alle ikke uddannede designere, blot de er uddannet som kandidat i et eller andet.

 

Spørgsmål

Jeg har mange bekymringer for denne udvikling, både på designuddannelsernes og designernes vegne, og har bla. flg. spørgsmål:

 • Kan vi acceptere, at erhvervserfaring og dyb indsigt inden for et håndværk ikke længere har nogen værdi i uddannelsen af fremtidens designere?
 • Er det tilladt at ugyldiggøre en statsdokumentation?
 • Bør man ikke udtænke en form for mirit-ordning, så “ældre” designere ikke behøver at tage en hel 2-årig master, for at komme i betragtning som vejleder for kommende designere? Jeg selv har f.eks. undervist og vejledt designstuderende i over 7 år, både som ekstern og som intern/fastansat, skrevet en bog samt en lang række artikler. Er disse kompetencer, ud over min brancheerfaring, ikke noget værd i master-systemet? Jeg kunne godt tænke mig, at der blev udarbejdet en liste med de konkrete kompetencer, som der kræves for eksterne lektorer i dag, således at “ældre” designere kan supplere med nøjagtig det den enkelte skulle mangle. At sende os alle igennem en 2-årigt master, når vi allerede har en 5-årig uddannelse, er at gøre grin med os.
 • Alle de studerende, der de sidste 13 år (med opstart på uddannelsen i 2003) er blevet vejledt af alle os “ældre”, såkaldte ikke-kandidat-designere, er deres afgang da ugyldig? Og hvis ikke … hvorfor egentlig ikke, så?

 

Ovenstående er, hvad jeg er blevet orienteret om, og er med sikkerhed kun et lille hjørne af sagen. Jeg har haft møde med Design denmark som vil undersøge den yderligere og forhåbentlig skabe et overblik og bedre betingelser for designuddannelserne bag- og fremadrettet. Ikke mindst en debat om hvor meget man kan tillade at akademisere designuddannelserne på bekostning af erfaring, viden og indsigt.

 

 

14 Comments

 • Ej hvor langt ude – det er da bureaukrati af værste skuffe. Er da spændt på svarene til dine spørgsmål – og håber de kommer i form af en dispensation eller omvendelse af den dumme beslutning.

 • Hej Cassandra

  Tak for din kommentar. Jeg er sørme også spændt på en argumentation for og uddybning af reglerne. Jeg har ikke hørt noget endnu, men skriver herinde, så snart jeg ved mere.

  Hilsen fra Christina

 • Fuldstændig absurdt! Jeg kan godt lide dit spørgsmål, og hvordan dine elevers afgangsbevis kan være gyldigt? Man bør anstædighedsvis trække disse beviser tilbage og bede de pågældende personer tage deres 5-årige uddannelse et nyt og ordentligt sted! Hvis disse personer i den mellemliggende periode har betrådt stillinger eller udført arbejder, i forbindelse med hvilket de må formodes at have løget om deres kvalifikationer, bør man også pålægge dem at betale løn og honorar tilbage.

 • Ha ha ja Christian, jeg forsøgte at sætte det lidt på spidsen, men det er jo sådanne konsekvenser der teknisk set må opstå, når man sætter sådanne regler i kraft? 😉

 • Man kan læse i lovteksten at den er godkendt af tidligere Uddannelses og forskningsminister, Esben Lunde Larsen – Det forklare måske noget? 😉

 • spørgsmålet er også om man med en design eller kunstnerisk ikke kandidat uddannelse alligevel kommer under reglen om at man ikke må tage 2 uddannelser som lige blevet indført ? jeg håber at det i det moste kan være eneste fordel ved at have taget en 5 årig uddannelse som ikke gælder for noget at man har lov til at tage en til uddannelse?

 • DDC, Peter Kamph har kommenteret flg.:
  “Vi kan selvfølgelig sagtens se, at det er en meget frustrerende situation. Vi kan samtidig ikke kommentere på det tekniske eller formelle; Dansk Design Center hører under Erhvervs- og Vækstministeriet og har ikke noget fagligt at gøre med uddannelsernes administration, akkreditering eller kriterierne for ansættelse af undervisere.”

  Jeg vil mene, at denne problematik rækker langt ud over ansættelse mv ifh til designuddannelser. Design er en af Danmarks vigtigste eksportvarer og dansk design nyder international anerkendelse. Ved at degradere erfarne, danske designere, fortæller vi omverden, at dansk design ikke er noget værd.

 • Hej Christina

  Tak for at belyse denne sag. Har først lige hørt om det idag i Politiken. Er målløs. Meget spændt på at følge udviklingen.

  Bedste hilsner
  Anders

 • Tak for din hilsen herinde Anders.

  Ja, det bliver spændende hvor udviklingen tager os hen. Håber at kronikken kan give lidt indsigt og starte en konstruktiv debat og sikre nogle brugbare løsningsmuligheder.

  De bedste hilsner fra
  Christina

 • Hej Karina

  Tusinde tak for din kommentar og opbakning. Der er sket en hel del i denne sag siden dette blogindlæg og efterfølgende kronik i Politiken. Dels har jeg fået rigtig mange tilbagemeldinger på de sociale medier og som mails, hvoraf 99% er fra meget frustrerede “erfarne” designere, deres umiddelbare reaktioner og fortællinger om deres konkrete dilemmaer ifh til den nye udmelding. Dels fra journalister. Men problemet er på ingen måde løst og debatten derfor forhåbentlig ikke slut endnu. Som jeg nævner i en tidligere kommentar, mener jeg, at problematikken rækker langt ud over ansættelse på designuddannelserne. Design er en af Danmarks vigtigste eksportvarer og dansk design nyder international anerkendelse. Ved at degradere erfarne, danske designere, fortæller vi omverden, at dansk design ikke er noget værd. Her kunne jeg godt ønske mig at brancheorganisationerne og fagforeningerne kom på banen med en stemme.

  Jeg vil snarest få skrevet et nyt indlæg og forsøge at samle diverse forskellige citater og links fra debatten indtil nu. Skriv gerne til mig, hvis jeg må henvise journalister til dig eller en anden repræsentant hos jer.

  De bedste hilsner fra
  Christina

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.