(in English below)

Min serie på 4 platter er optaget på Charlottenborgs Forårsudstilling 2020. Udstillingen varer fra d. 2. februar til d. 8. marts 2020 i Charlottenborg Kunsthal.

OM SERIEN:

I anledning af 50 års jubilæet for pornografiens frigivelse har jeg lavet serien “P-platter”, som en moderne parafrase over de klassiske porcelænsplatter. Platter er et stykke dansk kulturhistorie, ligesom pornoens frigivelse er det. De klassiske jubilæumsplatter gengiver ofte romantiserede, folkelige motiver af bla. byer, bygninger, folket i arbejds- og dagligdagssituationer, traditioner samt landskaber, og fælles for disse samleobjekters motiver er, at de er så neutrale, at de kan hænge fremme i stuen som et pyntegenstand i ethvert hjem. Porno er derimod stadig meget tabubelagt.

På denne serie platter er et klassisk sexmotiv fra internettet bearbejdet i fire forskellige symmetriske mønstre dannet af et kalejdoskop. Ordet kalejdoskop kan oversættes til ”undersøgelse af skøn form” (af gr. kalos=smuk, eidos=form og skopein=syn/betragte/undersøge) og den fragmenterede version af virkeligheden fremstår nu umiddelbart abstrakt og ganske uskyldig – en neutralt version på et motiv, der oprindeligt ville have virket stødende på de fleste og ikke mindst upassende at hænge op i hjemmet. Ved nærmere eftersyn (og ikke mindst når man ved det) kan de sorte og hudfarvede dele af mønstrene associere til sort læder, hår og kødelige kropsdele. 

Motivet, som de kalejdeskopiske bearbejdninger tager udgangspunkt i, er fundet på internettet og affotograferet med mobilen direkte fra computerens skærm. Dermed er det digitale-, hurtige og dårlige kvalitets-udtryk bevaret og styrket, og det forstærkes ved at være trykt på blanke, reproduktive plastiktallerkener.

My series "P-platter" will be shown at the big, international Charlottenborg Spring Exhibition 2020 in Copenhagen between February 2 - March 8 2020 i Charlottenborg Kunsthal.

ABOUT THE SERIES:

Celebrating the 50th anniversary of legalizing pictorial and audiovisual pornography in Denmark, I have made this series of “P-plates”, (in Danish “P-platter”) as a modern paraphrase of the classic porcelain plates. Just as the plates belong to Danish cultural history, so does the legalization of pornography. The classical anniversary plates reproduce romanticized, folk motifs of among other things cities, buildings, people at work and in everyday situations, traditions and landscapes, and what these collectibles have in common is that they are so neutral that they can be exhibited in all homes as a decorative object. Pornography, on the other hand, is still seen as a taboo.

On these plates a classic sex motif is shown in four different symmetrical patterns formed by a kaleidoscope. The word kaleidoscope can be translated into "study of beautiful form" (of gr. Kalos = beautiful, eidos = form and scopein = sight / consider / examine) and the fragmented version of reality now appears apparently abstract, aesthetic and quite innocent - a neutral version of a motif that would have initially seemed offensive to most people and at least inappropriate to be on display in your home. Upon closer inspection (and at least when you know it in advance), the black and skin-colored parts of the pattern can associate with black leather, hair and carnal body parts.

I found the motif used in my kaleidoscopic versions on the Internet and photographed it with my mobile phone directly from my computer screen. This method underlines and  preserves the digital, fast and poor quality in the reproductive expression, which is reinforced by being printed on simple glossy plastic plates.

 

ÅRETS JURY / THE JURY
I 2020 består juryen af / in 2020 the jury consists of:

Kirse Junge-Stevnsborg (direktør, Malmø Kunstmuseum/director, Malmö Art Museum)
Morten Løbner Espersen (kunsthåndværker/craftsman)
Tina Maria Nielsen (billedkunstner/visual artist)
Trine Søndergaard (billedkunstner/visual artist)
Trude Mardal (arkitekt/architect)

Læs mere om jurymedlemmerne / read more about the jury