Wayfinding

Skiltningen og wayfinding generelt på Københavns Universitet Amager, har siden 2013 været igennem et gennemgående udvikling og redesign – inden- som udendørs. Dels da de mange forskellige studier i Humaniora flyttede sammen. og bla. skulle finde fælles systemer for de mange skilte-niveauer på videnscentrene, samt få formidlet den nye, fælles kultur på campus Amager; hvor taler man, hvor er der ro, hvor må der ryges, spises, osv. Dels ifh. til at navigere rundt i det store område som campus dækker; bygninger, lokaler, toiletter, osv. Og ikke mindst i forbindelse med byggeriet og åbningen af den tredje og sidste bygning, hvor Teologer og Jurister flyttede ind.

Mit samarbejde med Københavns Universitet Amager har indeholdt alt fra design af skiltning; analog som digital, udarbejde farvekoder, typografere og tegne kort samt piktogrammer, udarbejde alternative løsninger for skiltning og wayfinding på mange forskellige niveauer, hvoraf et par skitser er vist nederst i eksemplerne her, udarbejde designmanual for indretning og brug af materialer, osv. En omfangsrig og fantastisk spændende proces, hvor jeg dels har haft en rådgivende og en udøvende rolle.

Det har gennem flere år været muligt at udarbejde mange forskellige typer opgaver på KUA. Det seneste var dette kunstprojekt med antropologi som omdrejningspunkt.