Formidling af cases

Cases om og interviews af forskellige selvstændige akademikere blev til en avis i tabloidformat. Avisformatet skiller sig ud fra mængden af glittede A4-brochurer og tilfører emnet seriøsitet og tyngde og layoutmæssigt er der desuden mange muligheder for variation med netop avisformatet. Casene blev kategoriseret under tre grupper som hver fik et piktogram og en farve – en løsning der kan bruges konstruktivt fremadrettet med flere aviser eller andre formidlingsformer.