Min faglighed er en sammensat størrelse med kompetencer fra både den grafiske branche og undervisnings-, forsknings- og formidlingsbranchen. Under de tre overskrifter: Den visuelle, den rådgivende og den formidlende har jeg herunder listet eksempler på, hvornår det kan give rigtig god mening at tage kontakt til mig:

 

Den visuelle

Design check:
Et design check  er en gennemgang af en virksomheds eksisterende visuelle identitet og implementering af denne (logo- og designelementer, typografi, brochure-serie, brevlinje, web, osv). Kan der ryddes op, rettes ind, standardiseres, udvikles? Måske er der gennem tiden opstået nye forhold, der skal tages højde for? Jeg laver en konstruktiv analyse med anbefalinger.

Koncept og idé:
Det kan være meget relevant at invitere en designer ind til dele af en process for at tilføre en konceptuel tilgang til et emne. Brainstormmøder, hvor koncepter og ideer kan vendes tidligt i en process, er en rigtig god investering.

Layout og visuel udvikling:
Under Cases er udvalgte opgaver visualiseret, fordelt på kategorierne: Tryksager, bøger, udstillinger, illustrationer, visuelle identiteter og designguides, logoer

 

Den rådgivende

Konsulent og rådgiver:
Det er en god idé at invitere en designer ind så tidligt i en process som muligt, gerne allerede før det er afklaret, om en løsning skal være et visuelt produkt eller skal løses på anden vis. Mange års erfaring med kundekontakt, undervisning og vejledning samt konsulent og rådgivning, debattør, mm. i designfaget, er et godt match som kan komme en udviklingsprocess til god gavn.
Undervejs i udviklingen af en designopgave har jeg desuden en meget formidlende og vejledende tilgang. Det være sig tæt dialog med en kunde eller formidling af et design eller en proces og dens tanker bag i f.eks. præsentationer, udvikling af designguides, o.lign.

Jury og censor:
I kraft af min erfaring som både designer, underviser og formidler, har jeg ofte deltaget i jury- og censorsammenhænge.

 

Den formidlende

Foredrag:
Gennem 10 år har jeg holdt foredrag relateret til faget grafisk design. Fra teoretisk tunge emner til mere alternative vinkler på faget. Temaer som visuel musik, kontraster og dekomposition har været gennemgående og populære temaer. “Se dig for” er foredrag, der tager udgangspunkt i visuelle oplevelser på ruter gennem byen (skilte, plakater, mm. men også arkitektur, grafitti og patina, byens rum, osv) – et foredrag som dermed kommer grundigt omkring forskellige grafiske discipliner med udgangspunkt i input i gadebilledet.

Undervisning og workshops:
I dag er jeg bla. tilknyttet Kunstakademiets Designskole som ekstern lektor.

Min undervisningserfaring dækker desuden over skemalagte fag på Den Grafiske Højskole (Formlære + Tegning og visuelisering) og på ITU (faget: Grafisk Design) til kurser via fjernundervisning/over nettet (ITU, Journalisthøjskolen og Den Grafiske Højskole).

Jeg har de seneste år haft stor fornøjelse af at holde foredrag for og undervise børn i alderen 4.-9. klasse i forskellig regi – dels i folkeskole- dels i fritidsregi. At arbejde med børn er et område, som jeg drømmer om at udvide mine aktiviteter indenfor.

Desuden tilbyder jeg skræddersydede workshop-forløb både på uddannelsesinstitutioner og i erhvervslivet, hvilket jeg bla. har erfaringer fra med Høgskolan i Oslo og Akershus, Norge.

Forfatter, anmelder, debattør, blogger:
Udover min bog om Kontraster i grafisk design, har jeg skrevet flere artikler og anmeldelser og deltager aktivt som debattør inden for designfaget på bla. min egen blog “En visuel synsvinkel“, på diverse relevante blog, i medier, mm. På KommunikationsForum er listet en række artikler og anmeldelser.