Post- & Telemuseet

Krogh&Co Designbureau lavede i 2010 grafik til en række nye tiltag i den permanente udstilling på Post&Telemuseet.

Haastrup Arkitekter har i en lang årrække løbende udviklet Post- & Telemuseets permanente udstilling. I forbindelse med en række helt nye tiltag i udstillingen var det min opgave, at designe skilte, illustrationer, infografik, mm. der dels kunne indgå på lige fod med den eksisterende udstilling, dels kunne give den nyt liv. Løsningen på en del af infografikken blev derfor bla. at fjerne den fra de statiske skilterammer og lade den leve i rummet som tapet.