Nordea Fonden

Brochure om Heerings Gaards historie, bygningen som ejes og danner lokaler for NordeaFonden. Er lavet på Krogh&Co Designbureau.