Kulturhavn 2012

Konkurrence-oplæg

Kulturhavn2012_Plakat_ChristinaBruunOlsson

Oplæg til plakat for Kulturhavn 2012 visualiserer den stemning, der opstår i mødet mellem de mange forskellige mennesker og aktiviteter på festivalen Kulturhavn … Her er kulturen i kog og bobler af fryd!

Motivets lidt surrealistiske dobbelttydighed, med glasset som omdrejningspunkt, mikser to væsentlige fortællinger; At det er en fest og at festen foregår ved og i havnen. Her er plads til alt og alle; kultur og idræt, unge og gamle, nysgeringe og udøvere, dag- og aftenarrangementer, aktiviteter til lands, til vands og i luften, osv.

Piktogram-illustrationsstilen gør plakatens mange informationer lettere at afkode. Desuden gør stilen det lettilgængeligt at lave variationer over tema, layout og komposition i forskelligt markedsføringsmateriale (herunder et par eksempler på hhv. postkort og aflangt banner).

 

Kulturhavn2012_folder_ChristinaBruunOlsson

Kulturhavn2012_banner_ChristinaBruunOlsson

 

 

Leave a Reply