Ulysses

Et typografisk portræt af James Joyce

Ulysses, en roman af James Joyce, skiller sig markant ud fra andre bøger. Bogen er skrevet i – og blev kendt for – et sprog der kaldes stream of consciousness-teknikken (bevidsthedsstrømme) hvilket gør den meget kompleks at læse. Sproget er i fokus. Kapitlerne skiller sig sprogligt ud fra hinanden og får deres egen identitet.
Det afsluttende kapitel “Mollys monolog” er på ca. 50 sider – et citat uden tegnsætning eller logisk ordnede tankerækker. Dette enorme citat er brugt til at danne portrættet af James Joyce på bogens forside (efter tegning fra den oprindelige forside – en forside som efter min mening ikke på nogen måde afspejler den kompleksitet bogen indeholder sprogligt).Til højre for layoutet er lavet 3 forstørrede udsnt ved hhv. næse/skæg, venstre øje og midterskildning/hatteskygge.