Fagbog: Kontraster

Som underviser i grafiske fag har jeg savnet undervisningsmateriale, der går i dybden med emnet kontraster. Flere bøger nævner overfladisk dette emne, men tager det som en selvfølge, at kontraster tages i brug, og berører derfor kun emnet overfladisk. En bog der går i dybden med kontraster er imidlertid en nødvendighed, da brugen af dem ofte er meget mangelfuld.

Bogen kommer ind på bla. Form-, størrelses-, mængde-, placerings-, stilkontrast. Den beskriver paradokset Harmoni, introducerer læseren til musik og rytme i layoutet og meget mere. Er udgivet på Grafisk Litteratur, 2006 (udsolgt).

 

Tekst fra bogen:

“Brug af kontraster er alfa og omega hvis den grafiske løsning skal skille sig ud fra mængden og blive set. Kontraster virker appellerende og holder læseren fanget. Desværre er de ensformige layouts fremherskende – At tage kontraster i brug kræver en vis mængde mod.”

“Muzak tiltrækker ikke nogen positiv opmærksomhed men generer heller ikke nogen. Det er en ligegyldig egenskab, mange layouts desværre også afspejler.”

“Ordet Komponere betyder At Sammensætte. Titlen Komponist er dog kun forundt skabere af musiske kompositioner, men funktionelt passer den også på layouteren.”

“En løsning med et ensartet unuanceret størrelsesregister resulterer i en hverken/eller-løsning. Det kan sammenlignes med den upersonlige computerstemme, man hører i toget, der af gode grunde ikke har indbygget stemmens levende og nuancerede tonelejer.”

“… Som et andet eksempel kan nævnes den lave, næsten uhørlige lyd fra en dryppende hane. De fleste kan nok genkalde sig hvor enerverende og opmærksomhedskrævende denne lille lyd kan være. Trods sin beskedne styrke kan den bortlede koncentrationen fra andre aktiviteter.”

 

Udvalgte anmeldelser