Wayfinding

Skiltningen og wayfinding generelt på Københavns Universitet Amager, har siden 2013 været igennem et gennemgående udvikling og redesign – inden- som udendørs. Dels da de mange forskellige studier i Humaniora flyttede sammen. og bla. skulle finde fælles systemer for de mange skilte-niveauer på videnscentrene, samt få formidlet den nye, fælles kultur på campus Amager; hvor taler man, hvor er der ro, hvor må der ryges, spises, osv. Dels ifh. til at navigere rundt i det store område som campus dækker; bygninger, lokaler, toiletter, osv. Og ikke mindst i forbindelse med byggeriet og åbningen af den tredje og sidste bygning, hvor Teologer og Jurister flyttede ind.

Mit samarbejde med Københavns Universitet Amager har indeholdt alt fra design af skiltning; analog som digital, udarbejde farvekoder, typografere og tegne kort samt piktogrammer, udarbejde alternative løsninger for skiltning og wayfinding på mange forskellige niveauer, hvoraf et par skitser er vist nederst i eksemplerne her, udarbejde designmanual for indretning og brug af materialer, osv. En omfangsrig og fantastisk spændende proces, hvor jeg dels har haft en rådgivende og en udøvende rolle.